Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa - Điện Biên

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2