Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Cung hữu nghị Việt Trung - Hà Nội

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2