Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

Xin vui lòng xem lại các chính sách bảo mật của chúng tôi, những chính sách này cũng quản trị việc bạn truy cập đến trang pages: “Chính sách bảo mật” Để hiểu quá trình thực hiện liên quan đến việc sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập trang web Termimesh.com.vn hoặc gửi email cho chúng tôi: Termimesh@pestcontrol.com.vn chính là bạn đang liên hệ với chúng tôi bằng phương thức điện tử đồng ý với việc bạn sẽ nhận thông tin theo phương thức điện tử hoặc các phương tiện khác có sẵn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng phương thức điện tử, điện thoại hoặc bằng email. Tất cả được hiểu rõ hơn là với các thỏa thuận, thông báo, các bảo mật, thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về mặt truyền thông bằng văn bản.

Bồi thường

Bạn đồng ý với sự bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho website Termimesh.com.vn Nhân viên, giám đốc, chủ sở hữu, đối tác, nhân viên, đại lý, người cấp phép và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào liên quan đến trang web và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại kể cả phí luật sư do bất kỳ vi phạm Điều kiện sử dụng nào (bao gồm cả hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc việc sử dụng và truy cập trang web Termimesh.com.vn

Bản quyền trang web

Những bản lưu trong phạm vi được cho phép bên dưới, nội dung của các trang này không được sao chép hoặc cung cấp trên các phương tiện có sẵn trên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý trước của Termimesh. Các trang này có thể được tải xuống hoặc in cho mục đích cá nhân và riêng tư của bạn với điều kiện bạn không được thay đổi bất kỳ trang nào trong phần này và không sử dụng bất kỳ phần nào của trang để phục vụ bất kỳ quyền in ấn phẩm nào.

Liên hệ

Chúng tôi được tư vấn sử dụng hệ thống Termimesh cho biệt thự gia đình tại khu đô thị Trung Yên, chúng tôi thi công ngay từ giai đoạn đầu và thấy giá khá hợp lý. Sau 09 năm sử dụng vẫn chưa thấy dấu hiệu của mối xâm nhập trở lại.

Ông Hoàng Trọng Tuyển (Chủ nhà)

Chúng tôi rất tin tưởng khi sử dụng công nghệ Termimesh về việc kiểm soát mối cho công trình xây dựng mới.

Ông Đoàn Xuân Nguyên (Nhà thầu xây dựng)

Ưu điểm của hệ thống Termimesh

Hệ thống Termimesh do tập đoàn TMA của Australia phát triển là một rào cản...

Tìm hiểu về loài mối

Dấu hiệu nhận biết sự sinh sản, tập tính của loài mối.

Hệ thống Termimesh được lắp đặt như thế nào?

Mô tả kỹ thuật và chi tiết lắp đặt cơ bản của hệ thống Termimesh của chúng tôi