Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Khu đô thị mới Văn KHê - Hà Nội

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2