Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Nhà ở xã hội cho Cán Bộ Chiến Sỹ - Bộ Công An

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2