Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Tổ hợp nghỉ dưỡng Hotel Shilla - Đà Nẵng

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2