Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Tổ hợp Riviera Point - Hồ Chí Minh

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2