Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Tòa nhà E.town Central - Hồ Chí Minh

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2