Dự án Quốc tế đã sử dụng Termimesh

Tòa nhà IBM - Thành phố Austin - Hoa Kỳ

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2