Dự án đã sử dụng Termimesh tại Việt Nam

Tòa nhà văn phòng Hud Tower - Hà Nội

 

   

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2