Dự án Quốc tế đã sử dụng Termimesh

Trường trung học & ký túc xá Rival Valley - Singapore

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2